GINOP-5.2.4-16-2018-02880

NetMaxx Hungary Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8200 Veszprém, Szabadság tér 8.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint

Támogató által 2016. február 03-án meghirdetett „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. felhívás alapján a(z)

NetMaxx Hungary Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogatást igénylő

Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 8.,

Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 1909513553,

Adószám/adóazonosító jel: 23118627-1-19

2018.03.26. napon támogatási kérelmet nyújtott be.

A Projekt címe: „NetMaxx Hungary Kft. humánerőforrás fejlesztése gyakornoki programmal”.

A támogatás tárgya a(z) „NetMaxx Hungary Kft. humánerőforrás fejlesztése gyakornoki programmal”

című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett 7 622 837 Ft, azaz hétmillió-hatszázhuszonkétezer-nyolcszázharminchét Ft

összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.03.27.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.02.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.04.02.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne)

megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

Fő megvalósítási helyszín 8200 Veszprém Szabadság tér 8. 31/A/2

A Projekt kezdetétől a projekt befejezésig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val

számított maximális elszámolható összköltsége 7 622 837 Ft, azaz hétmillió-hatszázhuszonkétezernyolcszázharminchét forint.

A Támogatás intenzitása: 100 %

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi

értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

7 622 837 Ft, azaz hétmillió-hatszázhuszonkétezer-nyolcszázharminchét forint az Európai Unió

működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban:

1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül

(melynek támogatástartalma 7 622 837 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában

szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

netmaxx ginop web

A NetMaxx Hungary Kft elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató

Az oldal tetejére
Munkatársaknak

ginop palyazat baloldal