• Healing of autism in kids
 • Лечение аутизма у детей в клинике https://www.autism-mmc.ru/
 • Лечение заболеваний глаз собственными стволовыми клетками
 • GINOP-5.2.4-16-2018-02880

  NetMaxx Hungary Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  8200 Veszprém, Szabadság tér 8.

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint

  Támogató által 2016. február 03-án meghirdetett „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. felhívás alapján a(z)

  NetMaxx Hungary Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogatást igénylő

  Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 8.,

  Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 1909513553,

  Adószám/adóazonosító jel: 23118627-1-19

  2018.03.26. napon támogatási kérelmet nyújtott be.

  A Projekt címe: „NetMaxx Hungary Kft. humánerőforrás fejlesztése gyakornoki programmal”.

  A támogatás tárgya a(z) „NetMaxx Hungary Kft. humánerőforrás fejlesztése gyakornoki programmal”

  című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

  A Kedvezményezett 7 622 837 Ft, azaz hétmillió-hatszázhuszonkétezer-nyolcszázharminchét Ft

  összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

  A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.

  A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.03.27.

  A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.02.

  A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

  A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.04.02.

  Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne)

  megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

  Fő megvalósítási helyszín 8200 Veszprém Szabadság tér 8. 31/A/2

  A Projekt kezdetétől a projekt befejezésig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val

  számított maximális elszámolható összköltsége 7 622 837 Ft, azaz hétmillió-hatszázhuszonkétezernyolcszázharminchét forint.

  A Támogatás intenzitása: 100 %

  Támogatás jogcíme

  A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi

  értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

  továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

  7 622 837 Ft, azaz hétmillió-hatszázhuszonkétezer-nyolcszázharminchét forint az Európai Unió

  működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban:

  1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül

  (melynek támogatástartalma 7 622 837 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

  A Projekt műszaki-szakmai tartalma

  A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

  A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes

  európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában

  szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

  netmaxx ginop web

  A NetMaxx Hungary Kft elérhetőségei

  Adatkezelési tájékoztató

  Az oldal tetejére
  Munkatársaknak

  ginop palyazat baloldal