• Healing of autism in kids
 • Лечение аутизма у детей в клинике https://www.autism-mmc.ru/
 • Лечение заболеваний глаз собственными стволовыми клетками
 • A NetMaxx Grémiumának koronavírussal kapcsolatos tájékoztatója
  Lakás célú megtakarítások, hitelek
  Nyugdíjbiztosítások 20%-os adókedvezménnyel!
  Ön szerint is a tudás a legjobb befektetés gyermeke számára?
  Gondoskodás a tervezhető és váratlan események megoldására!
  Befektetések személyre szabottan!
  Kockázatkezelés a tervezhető siker érdekében!
  A legdrágább kincs az életünk során!
  Általános felelősségbiztosítások

  Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

  Tevékenységi felelősségbiztosítás

  Társaságunk megtéríti a szerződés keretei között azokat a

  • személysérüléses károkat és
  • szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi károkat
  • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  Munkáltatói felelősségbiztosítás 

  Társaságunk fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közérdekű önkéntes jogviszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

  Szolgáltatói felelősségbiztosítás

  Társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

  • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
  • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

  Külön feltétel alapján kiterjedhet a fedezet:

  • a) a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
  • b) a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
  • c) a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
  • d) azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
  • e) tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
  • f) gépjárművekben okozott károkra
  Termékfelelősség biztosítás

  Társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat, mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját, a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott.

  • személyi sérüléses károk és dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint felelősséggel tartozik.
  • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

  Fedezetet nyújt a biztosítás azon károkra és sérelemdíjra vonatkozó követelésekre is, amelyek a termék forgalmazása során, a termékkel kapcsolatban adott hibás vagy hiányos tanácsadásból erednek.

  Felelősségbiztosítás környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott dologi és személyi sérüléses károkra a Társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott:

  • dologi és személyi sérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik,
  • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre láthatatlan, hirtelen és váratlan volt, továbbá – a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.

   

  Szakmai felelősségbiztosítások

  Társaságunk egészségügyi és szociális tevékenységre, állat-egészségügyi tevékenységre, könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők részére, építészeti és műszaki tervezésre, illetve vagyonvédelmi vállalkozások részére kínál szakmai felelősségbiztosításokat.

   

  • Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása
  • Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
  • Állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
  • Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása
  • Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása
  • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása

  Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

   

  Termékkel kapcsolatos érdeklődés

  Adatkezelési tájékoztató

   

  netmaxx ginop web

  A NetMaxx Hungary Kft elérhetőségei

  Adatkezelési tájékoztató

  Az oldal tetejére
  Munkatársaknak

  ginop palyazat baloldal