A NetMaxx Grémiumának koronavírussal kapcsolatos tájékoztatója
Lakás célú megtakarítások, hitelek
Nyugdíjbiztosítások 20%-os adókedvezménnyel!
Ön szerint is a tudás a legjobb befektetés gyermeke számára?
Gondoskodás a tervezhető és váratlan események megoldására!
Befektetések személyre szabottan!
Kockázatkezelés a tervezhető siker érdekében!
A legdrágább kincs az életünk során!
Általános felelősségbiztosítások

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

Tevékenységi felelősségbiztosítás

Társaságunk megtéríti a szerződés keretei között azokat a

 • személysérüléses károkat és
 • szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi károkat
 • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
Munkáltatói felelősségbiztosítás 

Társaságunk fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közérdekű önkéntes jogviszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Külön feltétel alapján kiterjedhet a fedezet:

 • a) a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 • b) a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • c) a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • d) azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 • e) tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 • f) gépjárművekben okozott károkra
Termékfelelősség biztosítás

Társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat, mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját, a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott.

 • személyi sérüléses károk és dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint felelősséggel tartozik.
 • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Fedezetet nyújt a biztosítás azon károkra és sérelemdíjra vonatkozó követelésekre is, amelyek a termék forgalmazása során, a termékkel kapcsolatban adott hibás vagy hiányos tanácsadásból erednek.

Felelősségbiztosítás környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott dologi és személyi sérüléses károkra a Társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott:

 • dologi és személyi sérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik,
 • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre láthatatlan, hirtelen és váratlan volt, továbbá – a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.

 

Szakmai felelősségbiztosítások

Társaságunk egészségügyi és szociális tevékenységre, állat-egészségügyi tevékenységre, könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők részére, építészeti és műszaki tervezésre, illetve vagyonvédelmi vállalkozások részére kínál szakmai felelősségbiztosításokat.

 

 • Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása
 • Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása
 • Állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
 • Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása
 • Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása
 • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

 

Termékkel kapcsolatos érdeklődés

Adatkezelési tájékoztató

 

netmaxx ginop web

A NetMaxx Hungary Kft elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató

Az oldal tetejére
Munkatársaknak

ginop palyazat baloldal